Важлива інформація про нові тарифи ТОВ «А-МУССОН»

ТОВ «А-МУССОН» доводить до відома споживачів послуг зі збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів наступну інформацію:

У відповідності до рішення позачергової сесії шостого скликання Сумської міської ради № 4128-МР  від 18.03.2015 року ТОВ «А-МУССОН»  визначене виконавцем означених послуг по лотам 1, 3, 4.  З метою забезпечення належного санітарного стану міста Суми та удосконалення системи поводження з відходами, враховуючи рівень підвищення складових діючого тарифу, ТОВ «А-МУССОН» шляхом коригування змінює тариф, про що інформує споживачів:

Тарифи на послуги з вивезення відходів для всіх груп споживачів, а саме:

для населення багатоквартирних житлових будинків

скоригований тариф 10,93 грн. на 1 люд. в місяць, у тому числі

— вивезення твердих побутових відходів:

діючий тариф – 44,72 грн/м.куб,

скоригований – 54,26 грн/м.куб (10,26 грн. на 1 люд. в місяць),

відсоток росту – 21,33;

— вивезення великогабаритних відходів

діючий тариф – 31,32 грн/м.куб,

скоригований – 31,12 грн/м.куб (0,39 грн. на 1 люд. в місяць),

відсоток змін зменш. на 0,65.

— вивезення ремонтних відходів

діючий тариф – 66,61 грн/м.куб,

скоригований – 66,12 грн/м.куб (0,28 грн. на 1 люд. в місяць),

відсоток змін зменш. на 0,74;

для населення приватного сектору

скоригований тариф – 7,79 грн. на 1 люд. в місяць,

вивезення твердих побутових відходів:

діючий тариф – 39,10 грн/м.куб,

скоригований – 48,66 грн/м.куб,

відсоток росту – 24,46;

для установ та організацій, які фінансуються з бюджету

вивезення твердих побутових відходів:

діючий тариф – 48,76 грн/м.куб,

скоригований тариф  – 58,44 грн/м.куб,

відсоток росту – 19,85;

для інших споживачів

вивезення твердих побутових відходів:

діючий тариф – 65,30 грн/м.куб,

скоригований – 75,02 грн/м.куб,

відсоток росту – 14,89.

            На сьогоднішній день ТОВ «А-МУССОН» надає послуги за тарифами, які були  визначені рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради № 166 від 06.04.2016 року, але визначений рівень тарифів не відповідає фактичним витратам підприємства..

За період дії тарифу відбулись зміни, які вимагають коригування тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів, в зв’язку з зростанням вартості паливо-мастильних матеріалів на 45 %, росту мінімальної заробітної плати на 100%, внаслідок зміни розміру єдиних соціальних внесків, амортизаційних відрахувань на 10%, що є складовою витрат вищеназваного тарифу. Зазнавши цих змін розмір  середньозваженого планованого  тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів по підприємству збільшується на  20%. Подальше застосування діючих тарифів не покриватиме фактичної собівартості послуг, що призведе до погіршення якості послуг.

Інші статті та елементи витрат тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів, окрім вищенаведених,  залишаються без змін на рівні діючого  тарифу.

Тариф розраховано з урахуванням рентабельності: для населення – 0 %, бюджетних установ – 9,77 %, для інших споживачів – 40,91 %.

Періодичності надання послуг встановлена для мешканців багатоповерхових будинків – щоденно, для мешканців приватного сектору – 1 раз на тиждень.

Скоригований розмір тарифу визначений відповідно до діючого законодавства України, з дотриманням вимог Постанов Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26.07.2006 № 1010.

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 № 869.

Згідно з Порядком доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 30.07.2012 року № 390, ТОВ «А-МУССОН» приймає зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб протягом 14 календарних днів з дня розміщення цього повідомлення за адресою: 40009, м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 71, оф. 208, тел. (0542) 22-35-59, ел. адреса: yana.amuson@mail.ru

ЗАМОВЛЯЙТЕ ВИВІЗ ВІДХОДІВ:
(0542) 77-57-71, (099) 663-70-80